V for Vendetta

V for Vendetta is one of my all time favorite movies because it’s not a movie, it’s a documentary disguised as a movie. As producer Joel Silver says in the first video below, “it’s an anti-fascist story, it’s an anti-holocaust story”, and that’s why I mentioned the movie in the article that I wrote on March 5th titled The Corona Virus Endgame.

There is no movie that more accurately describes the world since “COVID-19” and it’s an absolute Must-Watch if you haven’t seen it yet. You can find it online on various websites and even Amazon Prime is still streaming it. Must have slipped under their radar..  🙂

I identify with V in the sense that I too don’t believe in forgiveness for wrongdoing. I don’t forgive and I don’t forget.

I believe in consequences and there should and will be consequences for those who unleashed “COVID-19” upon the planet. Everything you do comes back to you, without fail. It’s Universal Law.

The Making of V for Vendetta

V for Vendetta trailer

Voor Nederlandstalige bezoekers van Be Brilliant (For Dutch speaking visitors of Be Brilliant) – Weerstand Tegen COVID-19 Maatregelen Neemt Sterk Toe

Last updated: August 14, 2020 at 21:05 pm

Geschreven op 19 juni 2020

Ook in Nederland neemt de weerstand in de samenleving tegen de "COVID-19" maatregelen enorm toe. Zeker na de aankondiging van de invoering van de coronaspoedwet, die nu na een storm van protest is uitgesteld. Deze wet moet volledig van tafel worden geveegd want "COVID-19" is – zoals iedereen inmiddels zou moeten weten- geen ziekte. Het is een plan om Wereldwijd een Fascistische Surveillance Staat in te voeren, die het Nazi regime van de Tweede Wereldoorlog op kinderspel doet lijken.

Update 9 Augustus 2020

Het is inmiddels overduidelijk dat Nederland wordt geregeerd door psychopathische satanische Nazi's. Dit blijkt des te meer uit het feit dat de "Tijdelijke wet maatregelen COVID-19" nog steeds niet van tafel is geveegd. Sterker nog, op donderdag 6 augustus 2020 is een voorstel aangenomen om de spoedwet versneld te behandelen en deze volstrekt fascistische wet, die de volksinvloed op het overheidsbeleid volledig de grond in trapt, wordt in de eerste week van september behandelt in de Tweede Kamer.

————————————————————————————————————————————

Update 10 Augustus 2020

Goed om te lezen en weten:

Dertig verkeerde corona-uitslagen in laboratorium Dordrecht door storing in de testapparatuur

CoronaHoax: De foute modellen, de valse testen en nu de gevolgen

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

Update 11 Augustus 2020

De behandeling van het fascistische wetsvoostel "Tijdelijke wet maatregelen COVID-19" is inmiddels NOG verder naar voren gehaald en staat nu ingepland op 20 augustus 2020 om 14:00.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) (verplaatst naar 20 augustus 2020)

Covid-19 SPOEDWET EERDER DAN VERWACHT

Het is onvoorstelbaar en crimineel dat er door de Nederlandse mainstream media (bvb NOS, NRC, Volkskrant, Algemeen Dagblad etc. etc.) bijna wekelijks compleet verzonnen cijfers worden gepubliceerd over zogenaamde "nieuwe besmettingen", maar er met geen woord – letterlijk GEEN WOORD – wordt gerept over de behandeling van het wetsvoorstel "Tijdelijke wet maatregelen COVID-19" die nu al TWEE keer naar voren is gehaald. 

Nogmaals: het gaat hier om een wetsvoorstel die de Nederlandse Grondwet en de parlementaire democratie volledig vernietigd onder het mom van "het bestrijden van een epidemie" die NIET BESTAAT.

Zoals ik al zo vaak heb gezegd in mijn Engelstalige artikelen: de mainstream media is absoluut niet te vertrouwen dus neem alles wat daar wordt gerapporteerd met een grote korrel zout, en haal jouw informatie uit onafhankelijke bronnen.

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

Update 14 Augustus 2020

Dit is een steengoede en buitengewoon belangrijke uitzending van Cafe Weltschmerz, waarin met een duidelijke toelichting en wetenschappelijke feiten wordt aangetoond dat "COVID-19" een complete farce is. Eenieder die dit na het zien van deze uitzending NOG STEEDS niet door heeft, is werkelijk onbeschrijfelijk dom, of net zo psychopathisch als degenen die deze leugen in stand proberen te houden.

In deze uitzending komt ook heel duidelijk naar voren dat figuren als van Dissel, en de Jonge zich hier kennelijk heel goed bewust van zijn. Wat mij persoonlijk elke keer opvalt (en iedereen die hier iets van af weet kan dit zelf zien), is dat de Jonge continue met een bezeten blik in zijn ogen praat. Die bezetenheid uit zich ook in zijn taalgebruik en het volledig ontbreken van alle logica en menswaardigheid in zijn beleidsbeslissingen.

Velen proberen het maar je kan nooit verbergen wie of wat je werkelijk bent, want blikken, gezichten en microexpressions spreken boekdelen.

Dit is wat ik bedoel met de compleet bezeten (ENG. possessed) blik van de Jonge:

Kijk goed naar de ogen:

              

   Vanwege het belang van deze uitzending heb ik de synopsis integraal overgenomen in het onderstaande document.

   

  

————————————————————————————————————————————

(vervolg Update 9 Augustus 2020)

Aangezien zeer veel mensen in Nederland op juridisch vlak compleet ongeletterd zijn, leek het mij goed om te verwijzen naar een aantal artikelen die zeer goed uitleggen waarom deze spoedwet NOOIT had mogen worden opgesteld en zeer zeker NOOIT mag worden aangenomen.

Nieuwe wetsvoorstel Tijdelijke maatregelen covid-19 nog steeds niet aan de maat

De ‘aangepaste’ Spoedwet BLIJFT een abominatie

Voor Vrijheid, Tegen Spoedwet

Dit is de bedoeling: die spoedwet gaat ons leven tot in de kleinste details bepalen

15 augustus 2020: Dag van Verbinding – Samen Tegen de Spoedwet

Zie ookVonnis klap in gezicht rechtsstaaten alle video's en documentaires in deze categorie Nazi Ideology & The Dark Occult – Then and Now

Wat er op dit moment wereldwijd plaatsvindt is een campagne om alles wat een samenleving menselijk maakt voorgoed te elimineren. Dit is ZO duivels dat ik mijn huidige baan heb opgezegd, en mij volledig ga richten op het weer herstellen van de menswaardigheid in de maatschappij. 

In deze update ook de link naar een fantastische webshop: CommonSenseTV Shop

Geschreven op 19 juni 2020

Willem Engel en Jeroen Pols, de mannen achter de website viruswaanzin.nl, zijn een kort geding tegen de Nederlandse overheid gestart om zo een einde te maken aan de opgelegde maatregelen in verband met het coronavirus. Het kort geding vindt plaats op 25 juni 2020 bij de rechtbank in Den Haag, maar op 21 juni 2020 vindt er op het Malieveld in Den Haag al een door hun georganiseerde demonstratie plaats, Samen terug naar Normaal.

Willem Engel heeft een wetenschappelijke carrière gemaakt als Bio Farmaceutisch wetenschapper nadat hij in 2001 afstudeerde aan de Universiteit van Leiden. In 2008 verliet hij de wetenschapswereld en sindsdien geeft hij dansles in zijn eigen studio DA Dance Studio in Rotterdam.

Mr. Jeroen S. Pols is in 2003 afgestudeerd met een specialisatie in het strafrecht. Sindsdien voert hij voornamelijk bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures

Bekijk en deel de links en onderstaande video's met familie, vrienden en bekenden om deze initiatiefnemers te ondersteunen.

 

Het begrip spoedwet is onterecht volgens professor Cees Hamelink. Er is geen spoedeisend argument. Wel worden de burgerrechten "tijdelijk" opgeheven. Deze wet is niet in overeenstemming met onze grondwet.

"Macht trekt corruptie aan en daarom vindt je ook heel vaak dat de slechtsten van ons in het politieke bedrijf eindigen", zegt professor Hamelink, en ik ben het volledig met hem eens. De "COVID-19" maatregelen en de daarop gebaseerde voorgestelde wetgeving zijn hier het bewijs van.

Zie ook:

De Nederlandse Grondwet

Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19: slecht idee door Wim Voermans, Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden.

Spoedwet in strijd met de eed stelt Marechaussee Melchior Verbon

Melchior Verbon werkt bij de Koninklijke Marechaussee en heeft morele bezwaren vanwege zijn eed, die hij jaren geleden heeft gezworen voor de vrede en veiligheid van volk en vaderland. 21 juni gaat hij dan ook demonstreren op het Malieveld in Den Haag. 

DIT is Integriteit en pet af voor Melchior Verbon. Hij gebruikt zijn verstand en geeft geen gehoor aan immorele orders.

 

Professor Michaéla Schippers: Levensgevaarlijke massahysterie gaat fout 

Synposis van Cafe Weltschmerz's YouTube kanaal:

Levensgevaarlijke massahysterie door onze overheden maakt de maatregelen vele malen dodelijker dan het virus zelf. Professor Michaéla Schippers, hoogleraar Behavior en Performance Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, herkent de massa gekte rondom het nieuwe coronavirus direct. Ze bestudeert fouten in besluitvorming vanuit een psychologisch perspectief en zegt dat groepsdenken aan het stuur is.

Een gevaarlijke mix van vooroordelen, angst en niet willen toegeven fout te zitten. Het gaat fout volgens het boekje, en als iemand het opzettelijk zou willen doen had hij het niet beter kunnen aanpakken.

Paper geschreven door Professor Schippers: For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Covid-19 Crisis

 

Absolute waanzin. Met een muilkorf om elkaar pootjes geven??

Aanvullende informatieStichting Vaccinvrij

Update 20 Juni 2020

Professor Pierre Capel: Maatregelen zijn flauwekul

Synposis van Cafe Weltschmerz's YouTube kanaal:

Hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel noemt op basis van de cijfers de coronamaatregelen flauwekul. Hij legt uit waarom kinderen tot 16 niet vatbaar zijn en welke risicogroepen er wel zijn. Maatregelen als 1,5 meter, mondkapjes en de lockdown noemt hij onzin en het vaccin komt er niet.

Pierre Capel (74 en te dik) hoort zelf tot de risicogroep en vertelt wat hijzelf zou doen bij besmetting. De geneesmiddelen hydroxychloroquine, dexamethason en het mechanisme ionisatie werken volgens hem wel.

 

Belgische advocaat verbijsterd over uitspraak rechter “Nederland glijdt af naar een bananenrepubliek”

Update 25 Juni 2020

De zogenaamde "corona crisis" is in het leven geroepen om wereldwijd Grondrechten in te perken, en zoals allang is aangetoond zijn deze inperkingen sowieso in Nederland maar ook in andere landen uiteraard volstrekt onrechtmatig. Naast professor Capel is er ook door Nyenrode hoogleraren Bo van der Rhee en Bob de Wit cijfermatig aangetoond dat wat Nederland betreft, de ‘oversterfte’, i.e. het aantal mensen dat in dit zogenaamde "coronajaar" meer zijn gestorven dan in andere jaren, op het hoogste punt (na week 19) in vergelijking met 2019 slechts 8843 was, en tot en met week 22 is afgenomen tot 8625. Dus absoluut geen aantallen van honderdduizenden mensen die doodgaan zoals bij een ECHTE epidemie het geval zou zijn.

Maar de volstrekt onzinnige en bullshit maatregelen van de overheid worden desalniettemin voortgezet met een zogenaamde "versoepeling". Ik zeg het nogmaals voor het geval het nog steeds niet duidelijk is. ER IS IN NEDERLAND EN WERELDWIJD GEEN SPRAKE VAN EEN EPIDEMIE. 

Onder het mom van "het beteugelen van de corona crisis" wordt wereldwijd getracht om de opmars naar de volstrekt Fascistische Surveillance Staat voort te zetten. Maar het grootste probleem van de psychopaten die dit plan ondersteunen is, dat er wereldwijd ook steeds meer mensen zijn die dit beginnen in te zien en het verzet neemt overal toe. Het is overduidelijk dat de maatregelen die wereldwijd zijn uitgerold, helemaal NIETS te maken hebben met de "bescherming van de volksgezondheid". De gefabriceerde corona crisis heeft echter als een defibrillator gewerkt op het bewustzijn van de wereldbevolking, en daarom gaan de Fascistische psychopaten de eindstreep niet halen.

Ook in Nederland wordt de beste en meest correcte berichtgeving over de "corona crisis" verzorgd door de onafhankelijke alternatieve media.

Het volk staat op tegen de Staat die haar grondrechten schendt – Ab Gietelink en Prof. Jan Brouwer, hoogleraar Rechten en Samenleving in Groningen, 24 juni 2020

De toelichting van professor Brouwer is toereikend maar ik krijg de indruk dat de ernst van de situatie nog niet goed tot hem is doorgedrongen. Ik ben het volledig eens met de punten die door Ab Gietelink in dit interview worden aangehaald. 

Het moge duidelijk zijn dat de Nederlandse en internationale overheden op geen enkele manier het belang en welzijn van hun burgers in gedachten hebben.

 

Maurice de Hond – 1,5 meter beleid

Goede presentatie, maar ik plaats kanttekeningen bij de opmerking van Maurice de Hond over het installeren van filters. Een goed filtratiesysteem is belangrijk ook zonder "corona crisis", maar de zogenaamde "tweede golf" is net als in 2019 het geval was de gewone seizoensgriep waar je met een sterk immuunsysteem helemaal geen last van zal hebben. "COVID-19" is geen ziekte!

"COVID-19" is 

 

Het is MEER dan hoog tijd voor de "COVID-19" Parlementaire Enquête

Het staat buiten kijf dat zowel het huidige kabinet als het RIVM op een compleet psychotische manier functioneren.

Onderstaand een zeer goede column van de heer Pieter Lakeman. 

 

Update 26 Juni 2020

Steun de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation

Zoals de Nederlandse Orde van Advocaten zeer terecht heeft gezegd: Coronawet (tijdelijke wet maatregelen covid-19) past niet in een Democratische samenleving

advocatenblad.nl

Gestuntel van RIVM en rechtbank gewraakt: Jeroen Pols, Willem Engel, Miriam Hekker

Synposis van Cafe Weltschmerz's YouTube kanaal:

Vandaag 25 juni 2020 werd het kortgeding van VirusWaanzin gevoerd tegen de overheid. De ontknoping kwam aan het slot van de zitting. Advocaat Jeroen Pols miste vertrouwen in de rechter en wraakte haar. Opmerkelijke en zeer gefundeerde actie na een gloedvol pleidooi van VirusWaanzin.

Steun Café Weltschmerz 

 

Update 27 Juni 2020

Zoals in de afbeelding met betrekking tot de ideologie van Hitler staat die ik op 25 juni plaatste: "Make the lie big, make it simple, keep saying it and eventually they will believe it."

Het was begin 2020 uit de toen gepubliceerde cijfers al snel duidelijk dat er wereldwijd, en dus ook in Nederland, GEEN sprake is van een "extinction level event". Het feit dat er geen enkele legitieme reden bestaat voor de lockdown en andere in het leven geroepen maatregelen werd op 25 juni bevestigd, toen de Staat ZELFS tijdens het kort geding dat is aangespannen door de heren van Viruswaanzin.nl, niet de data kon presenteren waarop de maatregelen zijn gebaseerd. Er moet maar worden "vertrouwd" op de kennis van de overheid. Volkomen absurd natuurlijk, hetgeen een ieder met gezond verstand inziet.

Gebrek aan transparantie en leugens zijn een teken van zwakte, geen teken van kracht. 

Ter vergelijking: als een CEO tijdens een aandeelhoudersvergadering zegt dat "er op moet worden vertrouwd dat hij er alles aan heeft gedaan om een miljardenverlies te voorkomen, en er verder geen verantwoording zal worden afgelegd" staat hij de volgende dag op straat!

De onderstaande video die vandaag is gepost door Café Weltschmerz is een silver bullet voor de propaganda van de WHO en Bill Gates, de CDC, en dus OOK het RIVM. 

"COVID-19" is de ZOVEELSTE poging van de farmaceutische industrie om verplichte vaccinaties in te voeren en dat zal ook nu weer mislukken. Er is namelijk nu al wereldwijd een enorme blowback van deze operatie.

Het is schandalig dat NOS/Nieuwsuur niet met dezelfde integriteit onderzoek doen naar, en verslag doen van de volledig gefabriceerde "corona crisis".

Deze clip is van november 2010. 

 

Zie onderstaand verslag van RTV Drenthe uit oktober 2009 waarin de Hoogeveense huisarts Jannes Koetsier zijn kritiek uit op het vaccin tegen de Mexicaanse griep.

 

Beste mensen, "COVID-19" is ook een HOAX. Kijk naar deze documentaire: Silent Epidemic – The Untold Story of Vaccines

Update 14 juli 2020

De Jonge slaat door met machtigingswet

Waarom de regering NU moet opstappen!

 

Update 31 Juli 2020

Mondkapjesplicht? 'Dat kan helemaal niet, het is tegen de grondwet'

Ik ben het volledig eens met het advies van Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht, om GEEN mondkapje te dragen en als er een boete wordt opgelegd om deze niet te betalen.

In Nederland worden wetten niet automatisch door rechters getoetst, maar Uzman verwacht dat zij er hun bedenkingen bij zullen hebben. "Een rechterlijke reactie kun je afdwingen door zonder mondkapje de straat op te gaan en de boete die je ervoor krijgt niet te betalen. Dan dwing je de rechter naar de mondkapjesplicht te kijken en zou die maatregel zomaar teruggestuurd kunnen worden", aldus Uzman.

Het volledige artikel kun je lezen op deze link.

Zie ook: Algemene mondkapjesplicht kan juridisch niet

Nogmaals, Grondrechten kunnen niet op basis van noodverordeningen worden ingeperkt, maar veel belangrijker nog, OVERHEDEN KUNNEN NIET EXPERIMENTEREN MET DE GEZONDHEID VAN BURGERS. Dat zijn NAZI PRAKTIJKEN en kennelijk zijn er dus burgemeesters in Nederland die de filosofie van de Nazi's ondersteunen en willen doen herleven.

Stuur deze brief van Viruswaazin.nl naar elke burgemeester die lokaal "experimenten met mondkapjes" invoert. Het Word bestand kan je downloaden op de website viruswaanzin.nl

Face Masks and Social Distancing? This Is What The Psychopaths Do When They Think No One’s Looking

REALITY CHECK: Why Face Masks Don’t Work According To Science

Marketing with Terror: The Great Reset to the Global Fascist Surveillance State

If Hollywood had made a movie about the world as it is today, before "COVID-19" was rolled out, it would have tanked at the box office for being "way too unrealistic". More than 3 billion people under lockdown at home? The global economy deliberately crashed? All shops, hospitals, schools, bars, cinemas, restaurants closed indefinitely? All large gatherings, including sporting events forbidden due to mandatory "social distancing"? Mandatory surgical masks in public? Mandatory vaccinations for the entire planet pushed by a former software CEO with no medical degrees? Every citizen to go under 24 hour surveillance? That's insane!! the critics would have said. The REAL global population would never accept it.

Then came 2020.

Let me give a you another example of how Reality really is stranger than Fiction.

This is a clip from the movie Scrooged (1988) in which Bill Murray plays a modern-day version of Ebenezer Scrooge, basically a psychopath. In this scene he has a meeting with his marketing team about a promo for a Christmas show. 

 

In this excerpt of his April 17th, 2011 interview with 60 Minutes, Microsoft co-founder Paul Allen describes what it was like to work with Bill-I-Have-No-Medical-Degrees-Whatsoever-But-I-Want-To-Vaccinate-Every-Man-Woman-And Child-On-The-Planet-Gates. 

QUOTE: 

As Allen writes and tells "60 Minutes" correspondent Lesley Stahl – in one of the only in-depth interviews he has ever given – he was too angry and proud to tell Gates point blank, "some days working with you is like being in hell."

And the description of Gates' personality and management style basically go downhill from there. Apparently rock bottom has a basement.

You can read the full transcript of the interview on this link.

Stahl calls Gates "a saint" when, as everyone knows by now, a proper description of his personality comes closer to the one of the Antichrist.       H.R.6666 – "Bill's Bill"

Now, THIS IS WHERE REALITY BEATS FICTION.

The movie Scrooged was made as a comedy in 1988 and THIS is the ACTUAL PROMO for the twin summit, which will be convened by the World Economic Forum in January 2021.

The perfect example of Marketing With Terror. Plague of locusts included.

Need I say more?

DON'T join them.

"The Great Reset" is another term to brainwash you into accepting The New Psychopathic Normal you will be living in, if you don't snap out of your apathy and start standing up for your rights.

I said it yesterday and I'll say it again today: You Have Been Warned.

Exposing Evil Is The New Normal – Excellent Vlog by Truth Warrior

Last updated: July 17, 2020 at 21:48 pm

I LOVE this vlog by David Whitehead. In this article I'd like to expand on some of the things he says in this video.

Now that it has been proven Beyond Any Reasonable Doubt that there is No Legitimate Medical Basis for the global lockdown, wearing surgical face masks or "social distancing" in any way, shape or form, those who are promoting these clearly anti-life and anti-human measures must have diabolical intentions.

Let me remind you of what the term antisocial used to mean before "COVID-19":

What all the fans and promoters of  "COVID-19" and it's Draconian measures and laws are in fact saying is that for them, Being Antisocial is The New Normal.

What all the fans and promoters of "COVID-19" and it's Draconian measures and laws are also saying is that the world as we know it has to come to a very definite end, because someone hugged a panda in a zoo in China, but the panda was contaminated because it accidentally ate a mosquito that drank contaminated blood from a biolab in Wuhan, OH….. no wait….., I've got my stories mixed up…… Now I remember! All Human Life on planet Earth has to be destroyed because someone bought and ate a contaminated bat at a food market in Wuhan, China. Pfew! so glad I got that all cleared up.

What SO many people STILL don't understand, is that every single person who is telling you to deprive yourself of fresh air, sunlight, human activity and human interaction at all costs, is telling you that it's OK to,

KILL THE PATIENT TO CURE THE DISEASE, and That's Diabolical.

Let me remind you of The Hippocratic Oath and how Human Beings are meant to interact.

I realize that the fact that I have a Navy SEAL-like ability to deal with solitude (not being afraid of my own shadow, thoughts or dying), excludes me from this general category but we are not talking about me here!

This is about 99,99% of the global population:

A Brief History of Our Need To Be Social

Human beings are social creatures

We Humans Are Social Beings – And Why That Matters For Speakers and Leaders

The Importance of Social Connection

Why We Are Wired to Connect

UCLA neuroscientist's book explains why social connection is as important as food and shelter

The neurobiology of human social behaviour: an important but neglected topic

Does the Quantity of Social Interactions Affect Happiness?

Social Evolution and Why We Need to Communicate

The cooperative human

I could go on but, once again, I think I've made my point and if you read the articles above, you will understand why the psychopaths want to kill more than half the planet's population with vaccines in order to execute their plans.

Human beings are literally HARD-WIRED to socialize, interact and to seek well-being and expansion. Granted, this can certainly be done in a much more planet-friendly way (!!) but that's what Human Nature is.

In the end, Nature always wins, it always has and it always will and Exposing Evil will henceforth be The New Normal.